"I-İ" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

Painfully

Well-Known Member
"I-İ" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

– I, İ –

İdeoloji : Belli bir toplumdan en genel olarak toplumlara kadar uzanan bölümdeki tüm yapılar hakkında birbiriyle tümüyle tutarlı bilgi ve inançlardan oluşan düşünce sistemi.

İktidar : Toplumun yönetim gücünü elinde bulunduran kişi, zümre veya kesim.

İnkılâp : Biçim ve ilişkilerde bir durumdan, başka bir duruma geçme (değişim, dönüşüm).​
 
Üst