Dosyadan Okutmalı Bazı Korumalar

Regex

Administrator
Tarih: 05.01.2008 Cumartesi
Yazan: Regex
Not: Lütfen kullanacak/farklı platformlarda paylaşacaksanız, yapımcı nickini kodun başında belirtin.1- Kötü nick koruması

Kod:
on @*:join:#:{ if $read(badnick.txt,w,$nick) { ban # $nick 5 | kick # $nick Uygunsuz nick. } }


Açıklama: Kanala girenlerin nickleri, badnick.txt dosyasında bulunan bir nick ise, kanaldan nick!identd@host şeklinde (5. type) banlanarak atılacaklardır.

Kod:
on *:nick:{ if $read(badnick.txt,w,$newnick) { var %1 = 1,%2 = $comchan($newnick,0) | while %1 <= %2 { if $me isop $comchan($nick,%1) { ban $comchan($nick,%1) $nick 5 | kick $comchan($nick,%1) $nick Uygunsuz nick. } | inc %1 } } }


Açıklama: Nick değiştirenlerin yeni nickleri, badnick.txt dosyasında bulunan bir nick ise, ortak olarak bulunduğumuz tüm kanallardan nick!identd@host şeklinde (5. type) banlanarak atılacaklardır.


2- Kötü identd koruması

Kod:
on @*:join:#:{ if $read(badidentd.txt,w,$gettok($gettok($address($nick,5),2,33),1,64)) { ban # $nick 1 | kick # $nick Uygunsuz identd. } }


Açıklama: Kanala girenlerin identdleri, badidentd.txt dosyasında bulunan bir identd ise, kanaldan *!*identd@host şeklinde (1. type) banlanarak atılacaklardır.


3- Küfür koruması

Kod:
on @*:text:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(kufur.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Kötü söz sahibine aittir. } } }
on @*:action:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(kufur.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Kötü söz sahibine aittir. } } }
on @*:notice:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(kufur.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Kötü söz sahibine aittir. } } }


Açıklama: Kanala gönderilen text/action/notice mesajlarda, kufur.txt dosyasında bulunan bir kelime geçiyorsa, kullanan kişi kanaldan *!*@host şeklinde banlanıp atılacaktır.


4- Özele küfür koruması

Kod:
on *:text:*:?:{ if $read(okufur.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Küfürlü konuştuğunuz için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) küfürlü bir cümle kurduğu için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | .closemsg $nick } }
on *:action:*:?:{ if $read(okufur.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Küfürlü konuştuğunuz için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) küfürlü bir cümle kurduğu için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | .closemsg $nick } }
on *:notice:*:?:{ if $read(okufur.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Küfürlü konuştuğunuz için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) küfürlü bir cümle kurduğu için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | .closemsg $nick } }


Açıklama: Özelinize birisi okufur.txt dosyasında bulunan bir küfür yazarsa, ignore edilecektir.


5- Reklam koruması

Kod:
on @*:text:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(reklam.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Reklam yasaktır. } } }
on @*:action:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(reklam.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Reklam yasaktır. } } }
on @*:notice:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(reklam.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Reklam yasaktır. } } }


Açıklama: Kanala gönderilen text/action/notice mesajlarda, reklam.txt dosyasında bulunan bir kelime geçiyorsa, reklam yapan kişi kanaldan *!*@host şeklinde banlanıp atılacaktır.


6- Özele reklam koruması

Kod:
on *:text:*:?:{ if $read(oreklam.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Reklam yaptığınız için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) reklam yaptığı için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | closemsg $nick } }
on *:action:*:?:{ if $read(oreklam.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Reklam yaptığınız için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) reklam yaptığı için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | closemsg $nick } }
on *:notice:*:?:{ if $read(oreklam.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Reklam yaptığınız için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) reklam yaptığı için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | closemsg $nick } }


Açıklama: Özelinize birisi oreklam.txt dosyasında bulunan bir küfür yazarsa, ignore edilecektir.


Hepsini birleştirip, aç/kapat özelliği ile birlikte yazarsak şöyle oluyor:

Kod:
#badnick on
on @*:join:#:{ if $read(badnick.txt,w,$nick) { ban # $nick 5 | kick # $nick Uygunsuz nick. } }
on *:nick:{ if $read(badnick.txt,w,$newnick) { var %1 = 1,%2 = $comchan($newnick,0) | while %1 <= %2 { if $me isop $comchan($nick,%1) { ban $comchan($nick,%1) $nick 5 | kick $comchan($nick,%1) $nick Uygunsuz nick. } | inc %1 } } }
#badnick end
#badidentd on
on @*:join:#:{ if $read(badidentd.txt,w,$gettok($gettok($address($nick,5),2,33),1,64)) { ban # $nick 1 | kick # $nick Uygunsuz identd. } }
#badidentd end
#kufur on
on @*:text:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(kufur.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Kötü söz sahibine aittir. } } }
on @*:action:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(kufur.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Kötü söz sahibine aittir. } } }
on @*:notice:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(kufur.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Kötü söz sahibine aittir. } } }
#kufur end
#okufur on
on *:text:*:?:{ if $read(okufur.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Küfürlü konuştuğunuz için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) küfürlü bir cümle kurduğu için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | .closemsg $nick } }
on *:action:*:?:{ if $read(okufur.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Küfürlü konuştuğunuz için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) küfürlü bir cümle kurduğu için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | .closemsg $nick } }
on *:notice:*:?:{ if $read(okufur.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Küfürlü konuştuğunuz için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) küfürlü bir cümle kurduğu için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | .closemsg $nick } }
#okufur end
#reklam on
on @*:text:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(reklam.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Reklam yasaktır. } } }
on @*:action:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(reklam.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Reklam yasaktır. } } }
on @*:notice:*:#:{ if $nick !isop # { if $read(reklam.txt,w,$1-) { ban # $nick 2 | kick # $nick Reklam yasaktır. } } }
#reklam end
#kufur on
on *:text:*:?:{ if $read(oreklam.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Reklam yaptığınız için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) reklam yaptığı için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | closemsg $nick } }
on *:action:*:?:{ if $read(oreklam.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Reklam yaptığınız için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) reklam yaptığı için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | closemsg $nick } }
on *:notice:*:?:{ if $read(oreklam.txt,w,$1-) { .ignore $nick 2 | .msg $nick Reklam yaptığınız için, otomatik olarak süresiz ignore edildiniz. | echo -a $+($nick,,) reklam yaptığı için, otomatik olarak süresiz ignore edildi. Yazdığı mesaj: $1- | closemsg $nick } }
menu status,menubar,channel {
Kötü nick koruması
 .$iif($group(#badnick) == on,Aç,Kapat):if $group(#badnick) == on { echo -s Kötü nick koruması aktif edildi. | .enable #badnick } | else { echo -s Kötü nick koruması kapatıldı. | .disable #badnick }
Kötü identd koruması
 .$iif($group(#badidentd) == on,Aç,Kapat):if $group(#badidentd) == on { echo -s Kötü identd koruması aktif edildi. | .enable #badidentd } | else { echo -s Kötü identd koruması kapatıldı. | .disable #badidentd }
Küfür koruması
 .$iif($group(#kufur) == on,Aç,Kapat):if $group(#kufur) == on { echo -s Küfür koruması aktif edildi. | .enable #kufur } | else { echo -s Küfür koruması kapatıldı. | .disable #kufur }
Özele küfür koruması
 .$iif($group(#okufur) == on,Aç,Kapat):if $group(#okufur) == on { echo -s Özele küfür koruması aktif edildi. | .enable #okufur } | else { echo -s Özele küfür koruması kapatıldı. | .disable #okufur }
Reklam koruması
 .$iif($group(#reklam) == on,Aç,Kapat):if $group(#reklam) == on { echo -s Reklam koruması aktif edildi. | .enable #reklam } | else { echo -s Reklam koruması kapatıldı. | .disable #reklam }
Özele reklam koruması
 .$iif($group(#oreklam) == on,Aç,Kapat):if $group(#oreklam) == on { echo -s Özele reklam koruması aktif edildi. | .enable #oreklam } | else { echo -s Özele reklam koruması kapatıldı. | .disable #oreklam }
}


Ayrıca bu menu kodları ile korumaları status/kanal pencerelerinden sağ tuş ile kontrol edebilirsiniz. Ben hepsini açık olarak ayarladım.

Not: Korumaların çalışması için, mIRC'inizin bulunduğu dizine hazırlayıp atmanız gereken dosyalar şunlardır:

 • badnick.txt
 • badidentd.txt
 • kufur.txt
 • okufur.txt
 • reklam.txt
 • oreklam.txt

Umarım işinize yarar...

İyi çalışmalar.
 
R

Rima

Guest
Yanıt: Dosyadan Okutmalı Bazı Korumalar

Emeğine sağlık!
 
Üst